Isolering af rør

80% of 100%

Isolering er ikke alene godt for miljøet, du vil også spare penge.

Energi er alt for kostbart til at blive spildt - hvad du ikke forbruger, behøver ikke at blive produceret. Rør er næsten altid det svageste led i et varmesystem, så den mest simple metode at spare på, er at isolere dem.

 1. Se frem til en behageligere indetemperatur

  Rør, der går gennem væggen, er vanskelige at isolere, fordi der normalt ikke er plads omkring dem. Det, du kan gøre, er at fylde mellemrummet i væggen med polyuretanskum (PU-skum) eller mineraluld. Rørisoleringen har til formål at mindske varmetabet mellem fyret og radiatoren. Radiatorer udstråler varme i alle retninger – også mod væggene. Hvis der er tale om en udvendig væg, og den ikke er isoleret, kan der gå en del varme tabt den vej. En god løsning er at anbringe en reflektorplade eller -folie bag radiatoren. Det er med til at mindske varmetabet og holde en højere indetemperatur. På den måde kan du skrue lidt ned for termostaterne.

 2. Farvekoder for isolering

  En isolerings effektivitet udtrykkes ved den såkaldte R-værdi, hvor enheden m²K/W som regel underforstås. Jo større modstand isoleringen yder over for varmegennemgangen, desto højre R-værdi, og jo større temperaturforskel kan isoleringen opretholde. Grå 9-mm-rørisolering har en R-værdi på 0,030, mens blå 13-mm-rørisolering har en R-værdi på 0,035.

 3. Rørisolering

  Polyethylen har en høj R-værdi og er dermed et glimrende isoleringsmateriale. Materialet er flammehæmmende og støjdæmpende (mindre støj fra røret). Det er nemt at montere, fordi det er bøjeligt og glat, så det nemt glider på røret. Og så krymper det ikke.

 4. Afkortning af isoleringsrør

  Afkortning af isoleringsrør er legende let. Benyt en skærekasse med vinkler på både 30° og 45°. Isoleringsrøret kan skæres over med en brødkniv med en lang, lige klinge. Åbn røret i hele dets længde og sæt det uden på røret. Derefter kan du forsegle isoleringsrøret med dobbeltklæbende tape eller isoleringstape.

 5. T-stykker

  Start med at sætte isolering på bøjninger, T-stykker og forgreningsstykker. Ved T-stykker udskærer du en kile på 90° i isoleringen på T'ets gennemgående gren, så snitkanterne mødes midt i røret. På samme måde tildannes isoleringen svarende til T'ets sidegren til en kile på 90°, idet du lægger to snit på hver 45° i forhold til rørets midterplan. Derefter indsætter du kilens spids i den tilsvarende udskæring i T'ets gennemgående gren, så de to isoleringer danner et sammenhængende hele. Vikl isoleringstape omkring T-stykket for at forsegle samlingen.

 6. Skarp retvinklet bøjning (90°)

  Benyt en skærekasse som hjælp til at skære enderne af to længder isoleringsrør i en vinkel på 45°. Sæt begge længder isoleringsrør på røret, så de to retvinklede snit mødes. Vikl isoleringstape omkring bøjningen for at forsegle samlingen.

 7. Blød retvinklet bøjning (90°)

  Anbring isoleringsrøret i skærekassen, så revnen vender opad. Anlæg to snit på 30° i nærheden af hinanden uden at skære isoleringsrøret helt igennem. Kilen mellem snittene fjernes. Fastgør isoleringsrøret, så snittene vender mod rørets kernelinje. Derefter vikler du isoleringstape omkring udskæringerne for at fiksere samlingerne.

 8. Vægbeslag

  Mål afstanden fra enden af det sidste stykke isoleringsrør til vægbeslaget og tildan et nyt stykke isoleringsrør. Fastgør isoleringsrøret omkring røret og fortsæt derefter med et nyt stykke isoleringsrør. Tryk enderne af de to isoleringsrør fast sammen og forbind dem ved omvikling med isoleringstape.

 9. TIP!

  Kontrollér, at alle samlinger er tætte og solidt omviklet med isoleringstape. På den måde opnår du den bedst mulige isoleringsevne.

Bedømmelse

Bedøm denne trinvise vejledning.

Isolering af rør

4
4 of 5

101 i alt

 • 5
  62
 • 4
  15
 • 3
  6
 • 2
  1
 • 1
  17