Installation af en røgalarm

78% of 100%

For at føle sig hjemme skal man også føle sig sikker. En røgalarm er en del heraf. Hvis der opstår brand, udledes der giftige stoffer såsom kulilte til luften, og der er risiko for, at du bliver sat ud af spillet, især om natten, og hvis du ikke kan lugte eller bemærke noget. Så det er en god idé at beskytte dig og din familie ved at installere røgdetektorer. De vil give dig tid til at bekæmpe branden eller at flygte.

 1. Hvordan fungerer en røgdetektor?

  En røgdetektor frembringer en infernalsk støj, når den detekterer røg. Den reagerer altså indirekte på en brand. Andre typer detektorer reagerer på varme eller lys. Til hjemmebrug er røgdetektorer den mest udbredte type.

 2. I tilfælde af alarm

  • Ring 112.
  • Luk alle døre og vinduer i det værelse, hvor branden opstået.
  • Lad være med at åbne en lukket dør, hvis den føles varm.
  • Hjælp de øvrige tilstedeværende med at komme væk fra brandstedet.
  • Hold en våd klud over mund og næse. Pas på ikke at indånde røgen.
  • Hold ansigtet tæt på gulvet, hvor temperaturen er lavest, og koncentrationen af røg og giftige gasarter er lavest.

 3. Dårlige steder at anbringe en røgdetektor

  Visse steder er uegnede til opsætning af røgdetektorer, fordi det medfører mange falske alarmer:
  • Steder med naturlig udvikling af em eller røg som badeværelse eller køkken.
  • Tæt på udsugninger, varmeovne eller radiatorer. På disse steder kan konvektion gøre, at eventuel røg ikke når røgdetektoren.
  • I garagen, hvor udstødningsgasser kan forårsage falske alarmer.
  • I nærheden af lamper. Røgdetektoren kan hurtigt blive forurenet af støv som følge af den konvektion, som varmen fra lampen medfører. En røgdetektor skal installeres mindst 300 mm fra lamper.

 4. Røgdetektor på flugtvej

  Røgdetektorer skal installeres på flugtvejene i hjemmet. På den måde er du altid sikker på, hvilken flugtvej der er sikker at benytte. Det bedste sted at installere en røgdetektor er i loftet. I praksis installeres røgdetektorer i værelser som dagligstue, gang og en eventuel repos, loftstrappe, bryggers og garage. Hvis boligen har mere end én etage, anbefales det at installere en røgdetektor på hver etage. Det er især vigtigt, at alarmsignalet fra en røgdetektor kan høres i soveværelser. Hvis du har flere røgdetektorer, er det bedst at forbinde dem indbyrdes.

 5. Installation

  Fjern dækslet og hold røgdetektoren op mod loftet.Afsæt de huller, der skal bores i loftet. Derefter borer de hullerne med et 6-mm-murbor eller -træbor og sætter dyvler i hullerne. Hvis loftet er fremstillet af hule plader, skal du benytte specialdyvler. Derefter skruer du røgdetektoren på plads. Hvis røgdetektor er lysnetdrevet, skal du huske at trække kabel til et strømudtag. Det bedste sted at installere røgdetektoren er midt i værelset.

 6. Aktivering af røgdetektor

  Sæt batterier i batteriholderen og sæt dækslet på igen. Tryk på testknappen for at kontrollere, at røgdetektoren fungerer korrekt. Husk atg udskifte batterierne regelmæssigt! Røgdetektorer udsender normalt et advarselssignal, når batterierne er ved at være afladte.

 7. TIP!

  Husk, at brugte batterier ikke må kasseres i husholdningsaffaldet men skal afleveres på den kommunale miljøstation eller i en butik, der sælger batterier. Du kan også benytte genopladelige batterier af en ordentlig kvalitet.

Bedømmelse

Bedøm denne trinvise vejledning.

Installation af en røgalarm

3.9
3.9 of 5

157 i alt

 • 5
  82
 • 4
  31
 • 3
  14
 • 2
  5
 • 1
  25