Byg verandaen selv

82% of 100%

En veranda er med til at give haven et gevaldigt løft. Den yder læ mod nedbør, solskin og faldende blade. En veranda kan udføres selvstændigt eller i forbindelse med huset. Den kan udføres i træ eller aluminium samt åbent eller delvis afskærmet. Den kan tækkes med metalplader eller med gennemsigtige eller gennemskinnelige polycarbonatplader, der under alle omstændigheder skal tillade nedbør at løbe af. Taget skal have en frihøjde på mindst 2,2 m, og hvis der er døre i muren, der åbner udad, skal du også sætte plads af til, at de kan åbne uden besvær. Du kan benytte samme slags tag som til en carport.

Nødvendige materialer:
•    bjælker
•    tagbrædder
•    skråbjælker
•    koben
•    skruer
•    dyvler
•    mørtel
•    betonankre
•    tagpap
•    olie- eller vandbaseret træbeskyttelse

Lad os f.eks. tage en højde på 2,2 m, en bredde på 6 m og en dybde på 4 m. Så skal der bruges tre 2,8 m høje stolper 90×90 mm, to skråbjælker og syv tværbjælker. Gå efter høvlet, trykimprægneret fyr eller en anden træsort egnet til brug uden døre. Til taget kan du vælge mellem forskellige materialer som f.eks. metal, sort PVC, træ, tagpap, tagplader eller klare eller mælkede plastplader. Til konstruktioner uden døre skal altid benyttes rustfri stålbeslag. De er dyrere men holder mange gange længere.

 

 1. Afsætning af placering

  Allerførst skal du beslutte dig for, hvor verandaen skal opføres. Begynd med at udmåle, hvor langt og bredt taget skal være, samt hvor stolperne skal stå. Lav en skitsetegning og find ud af, præcis hvilke materialer i hvilke dimensioner, der skal benyttes hvor. Når du har besluttet dig, afsætter du den præcise placering med snor.

 2. Afvanding

  Hvis du monterer verandaen op ad en mur, skal taget udføres med en hældning på mindst 5° svarende til et fald på 10 til 12 cm per meter. Af hensyn til snelast om vinteren bør faldet være endnu større. Hvis du har besluttet dig for et fladt tag, bør du anbringe et nedløbsrør langs kanten.

 3. Afsætning

  Foretag afsætningen af stolperne uden for snorene. Anbring stolperne med en indbyrdes afstand på 2…3 m og inden for fliserne, så de ikke synker i. Disse stolper skal bære vandrette tværbjælker, som taglægterne fastgøres til. Taget er nemmest at udføre, hvis I er to personer om opgaven.

 4. Afsætning af murbjælken

  Murbjælken monteres på den mur, der skal bære tagbjælkerne. Murbjælken udføres af samme slags tømmer som tagbjælkerne. Find ud af, hvilken højde murbjælkerne skal monteres i. Regn med en hældning på mindst 100…120 mm per m. I vores tilfælde regner vi med 4·100 mm = 400 mm. Der skal være en ståhøjde på mindst 2,20 m fortil.

 5. Fastgørelse af murbjælken

  Start med at fórbore hullerne i murbjælken. Hold murbjælken fast mod muren og afsæt huller til den i midten af et skifte mursten eller i fugen mellem to skifter mursten. Benyt de vandrette fuger som ledelinje ved placeringen af murbjælken, så den optisk fremstår vandret.

  Fórbor huller til dyvler og kontrollér med et vaterpas, at murbjælken er vandret. Fastgørelsen sker i murbjælkens midterlinje.

 6. Brug af sømdyvler

  Sømdyvler består af en dyvel og et skruesøm, der bankes ind i dyvlen. De er noget hurtigere at arbejde med end sædvanlige dyvler og skruer og egner sig godt til murbjælken. Når skruen er hamret helt ind i dyvlen, tilspændes den med en skruetrækker.

 7. Stolpesko til brug på havefliser eller sten

  Hvis du ikke vil lave udsparinger i havefliser (eller mangler det nødvendige værktøj), er stolpesko et velegnet alternativ. Stolpeskoene skrues på havefliserne og holder stolperne solidt på plads. Pas på, at stolperne er i lod og flugter – kontrollér undervejs med vaterpas eller lodline.

 8. Verandaens midterstolpe

  Midterstolpen anbringes i midten som vist. Udspænd en snor mellem de to endestolper og pas på at få overkanten af samtlige stolper til at flugte.

 9. Fastgørelse af tværbjælken på stolperne

  Hen over oversiden af de tre stolper anbringes en tværbjælke med samme profil som murbjælken. Du stabiliserer konstruktionen ved at anbringe skråbjælker på stolperne og fastgøre dem med skruer af passende længde. Også her anbefales det at fórbore huller til skruerne.

 10. Montering af tagbjælker

  Når du har fastgjort tværbjælken og sikret, at den er i vater, kan du fastgøre tagbjælkerne til stolperne. Også her er det vigtigt at benytte skruer af en passende længde. Tagbjælkerne anbringes hen over de syv tværbjælker med en indbyrdes centrum-centrum-afstand på 1 m. Derefter mangler du kun tagdækningen, der f.eks. kan være træplader, metalplader eller gennemskinnelige polycarbonat-plader.

 11. Metalplader

  Metalplader er nemme at montere, er solide og kan samles vandtæt ved at anbringe gummiskiver på skruerne. Læg pladerne med overlap, så tagdækningen bliver vandtæt. Husk arbejdshandsker, idet tagplader normalt har skarpe kanter. Du kan montere et bølgeprofil på muren af samme form som tagpladen og fuge langs overkanten mod muren.

 12. Gennemskinneligt polycarbonat

  Hvis du ønsker et gennemskinneligt tag, er 16 mm tykke polycarbonat-plader et godt valg. De er stærke og nemme at tildanne. Dertil kommer, at de er nemme at tætne med tilhørende kantprofiler. På murens overkant kan du anbringe aluminiumprofiler. Benyt silikonemasse til at tætne mellemrummene mellem murens overkant og profilet. Husk at affedte hele kanten, før du påfører silikone. Alternativt kan du benytte en a tyk tætningsstrimmel eller en dobbelt gummistrimmel, som du fastgør med dyvler og skruer.

 13. Fastgørelse af stolperne i jorden

  Hvis du vil fastgøre stolperne i jorden, skal du starte med hjørnestolpen og gå frem efter afsætningerne. Benyt en smal spade eller et jordbor til at grave 600…800 mm dybe huller. For at stolperne ikke synker i, skal du helt ned til et fast lag. Det er en fordel at vande jorden, før du graver eller borer hullerne, så jorden ikke så nemt skrider sammen.

 14. Påføring af træbeskyttelse

  For at beskytte det nederste af stolperne mod råd og svamp kan du stryge dem med olie- eller vandbaseret træbeskyttelse.

 15. Montering af stolper

  Anbring tre stolper i hullerne i samme højde som den afsatte midterlinje. Bank stolperne omhyggeligt ned i jorden med mukkerten, indtil stolpernes overkant er i den ønskede højde. Kontrollér regelmæssigt, at stolperne fortsat er i lod, mens du banker dem på plads med hammeren. Husk arbejdshandsker for ikke at få splinter i hænderne.

 16. Udstøbning af beton

  Hæld betonvællingen ned i hullerne. Den nødvendige mængde beton afhænger af antallet af stolper. En velegnet opskrift på beton hedder 2 dele groft sand, 2 dele grus og 1 del cement (vægtforhold). Du kan også benytte hurtigmørtel, som du hælder direkte fra sækken ned i hullerne, hvorefter du tilsætter vand. Det er vigtigt, at stolperne er i lod og parallelle. Kontrollér med vaterpas eller lodline nogle gange undervejs. Til slut banker du stolperne solidt på plads i jorden med mukkerten.

Bedømmelse

Bedøm denne trinvise vejledning.

Byg verandaen selv

4.1
4.1 of 5

1130 i alt

 • 5
  655
 • 4
  230
 • 3
  73
 • 2
  52
 • 1
  120