Byg hegnet selv

84% of 100%

Hvis du har overvejelser om at opføre et hegn eller en anden form for adskillelse, typisk ind mod nabogrunden eller gaden, er det en god idé at gøre dig helt klart, hvilken funktion hegnet skal have:

 • Hvilke krav skal hegnet opfylde?
 • Hvilken indflydelse får hegnet på haven eller huset?
 • Tag et kritisk blik på lys- og skyggeforhold.
 • Skal hegnet kunne holde til belastningen fra hunde eller legende børn?
 • Skal hegnet være tæt, eller skal det slippe lys igennem?
 • Det er som regel en god idé at forelægge dine overvejelser for de berørte naboer og høre, hvilke tanker de gør sig. Måske kan I nøjes med ét fælles hegn, hvor I deler udgifter og arbejdsindsats.


Vigtige overvejelser
For at bygge et hegn skal du muligvis indhente en byggetilladelse. Hvis du er det mindste i tvivl, bør du spørge hos kommunens tekniske forvaltning. Tjek under alle omstændigheder, om der er tinglyst servitutter på ejendommen. Tjek desuden på PlansystemDK, om ejendommen er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter.

 1. Typer af hegn

  Trådhegn
  Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde.

  Gabioner (stenkister)
  Metalkurve fyldte med sten eller skærver ses ikke så meget i parcelhuskvarterer. Denne type hegn er ikke så svær at fremstille selv, men vægten gør, at der skal et solidt fundament til.

  Levende hegn
  En hæk er ikke så svær at plante, men den kræver regelmæssig klipning. Eksempler på velegnede hækplanter er bøg, liguster og tuja. En hæk yder dog ikke samme beskyttelse mod uønskede gæster som andre typer hegn.

  Stakitter
  Træ er et naturligt materiale i haven og velegnet til hegn. Der er en række forskellige træsorter at vælge imellem – både europæiske og oversøiske. Prisen og fremgangsmåden afhænger af den ønskede højde og den valgte byggeform.

   

 2. Afsætning

  Find ud af, hvor hegnet skal stå, og ret terrænet af, så det er mest muligt jævnt og vandret dér, hvor hegnet skal stå. Mål længden af hegnet og afsæt placeringen af midter- og endestolper. Inddel disse i lige store sektioner. Endestolperne placeres for enden af de vandrette brædder, der skal have en længde på 4 m. Begynd med at fremstille en oversigtstegning, så du kan opgøre materialebehovet fordelt på dimensioner. En typisk højde er 1800 mm. Benyt snor til at sikre, at samtlige stolper flugter perfekt.

 3. TIP!

  Sædvanlige havehegn

  I dit lokale byggemarked finder du et enormt udvalg af materialer til at bygge hegn af – inklusive færdige sektioner lige til at montere. De leveres i faste længder og højder i forskellige prislag og kvalitet.

 4. Dobbelte lodrette brædder

  Hegn udførte med dobbelte lodrette brædder giver en spændende rumlig effekt, samtidig med at det beskytter mod nysgerrige blikke men lader vinden blæse frit igennem. Det anbefales at benytte høvlede brædder og stolper af trykimprægneret fyr eller andet træ til brug uden døre. De vandrette brædder måler 18×145×4000 mm, mens de lodrette er 18×145×1800 mm. Stolperne måler 68×68×2700 mm.

 5. Afstand mellem brædder

  Opstil hegnsstolperne med en centrum-centrum-afstand på 4 m og mellemfaldende stolper for hver 2 m. Husk, at alle lodrette brædder skal have samme indbyrdes afstand og også have en længde på 1800 mm. Derefter fastgøres brædderne på begge sider af hegnet, så de dækker. Du fastgør de lodrette brædder ved at fastgøre tre vandrette tværstivere på den ene side af stolperne (forneden, i midten og foroven). Du kan benytte brædder med samme tværsnit som de lodrette brædder. Derefter skruer du de lodrette brædder på de vandrette tværstivere.

 6. Hvor mange brædder får du brug for?

  Lad os f.eks. sige, at du har besluttet dig for en højde på 1,80 m højt. Hvis du benytter hegnsbrædder 18×145 mm med en afstand på 70 mm, får du brug for 5 brædder per m på forsiden og 4 brædder per m på bagsiden. Det er i alt 9 brædder per m bredde af hegnet. Hvis længden af hegnet f.eks. er 12 m, skal du bruge 9 · 12 = 108 lodrette brædder med en længde på 1800 mm. Til de tre vandrette tværstivere (forneden, i midten og foroven) skal bruges tre 4 m lange brædder til hver sektion. Et 12 m langt hegn består af tre sektioner, så du lander på i alt ni 4 m lange brædder.

  Køb et par ekstra brædder med det samme, så du har en reserve og ikke behøver køre i byggemarkedet midt i det hele. Fastgør brædderne med rustfrit stålskruer eller galvaniserede skruer 4×30 mm. Antal skruer til fastgørelse af de vandrette tværstivere: 3 · 3 = 9 skruer per bræt svarende til i alt 9 · 9 = 81 skruer. Til hvert lodret bræt skal du bruge 108 · 3 = 324. I alt: 81 + 324 = 405 skruer.

 7. Afsætning

  Du afsætter hegnsstolpernes placeringer ved f.eks. at anbringe stikker (små pinde) i jorden udvendigt langs snoren. Årsagen er, at de mærker, du anbragte på snoren til at begynde med, kan være svære at få øje på, når først du begynder at grave ud til stolperne. Det er nemmest at anbringe hegnsstolperne, hvis du har en hjælper. På den måde er det meget nemmere at montere f.eks. de lange vandrette tværstivere og banke hegnsstolperne i jorden.

 8. Gravning af huller til stolperne

  Begynd med at rejse hjørnestolperne. Grav et snævert hul 600…800 mm på hver led med en smal spade eller et jordbor. For at stolperne ikke synker i, skal du helt ned til et fast lag. Det er en fordel at vande jorden, før du graver eller borer hullerne, så jorden ikke så nemt skrider sammen. Du kan også købe galvaniserede stolpeholdere, som du banker ned i jorden.

 9. Beskyttelse af stolperne mod råd og svamp

  Stolperne skal behandles med olie- eller vandbaseret træbeskyttelse op til ca. 100 mm over terræn, så træet ikke rådner eller bliver angrebet af svamp. Du kan også benytte akrylharpiks, der efter hærdning danner en fuldstændig vandtæt barriere. Et alternativ er at anbringe stolperne i PVC-rør med en tilsvarende større diameter.

 10. Rejsning af stolper

  Stil stolpen i hullet præcis midt på den afsatte linje. Stil dig på trappestigen og bank stolpen ned i jorden med mukkerten, indtil stolpens overkant flugter med snoren. (Læg en klods imellem, så stolpen ikke bliver skæmmet af hammerslagene.) Kontrollér med vaterpasset efter hvert hammerslag, at stolpen fortsat er i lod. Hvis stolpen er ude af lod, kan du rette den op ved hjælp af en tvinge. Husk arbejdshandsker for ikke at få splinter i hænderne.

 11. Udstøbning af beton

  Du kan støbe stolperne fast med beton. Hæld betonvællingen ned i hullerne. En velegnet opskrift på beton hedder 2 dele groft sand, 2 dele grus og 1 del cement (vægtforhold). Du kan også benytte hurtigmørtel, som du hælder direkte fra sækken ned i hullerne, hvorefter du tilsætter vand. Pas på, at stolpen er lodret og flugter. Kontrollér med vaterpasset eller lodlinen. Til slut banker du stolperne solidt på plads i jorden med mukkerten.

 12. Mellemfaldende stolper

  Opstil de mellemfaldende stolper langs hegnets midterlinje, idet du følger afsætningerne. Om nødvendigt kan du udspænde snoren mellem de to endestolper og på den måde kontrollere, at samtlige stolper flugter.

 13. Vandret vaterpas

  En smart måde at tjekke, at stolpernes overkanter er lige høje, er et benytte et laservaterpas eller en passende lang, klar slange fyldt med vand. (Det er sådan, ingeniører måler ud til store konstruktioner som Storebæltsbroen, hvor det er nødvendigt at tage hensyn til jordens krumning.) Sørg for at drive alle bobler ud af slangen først. Hvis det ikke lykkes at rette stolpernes overside perfekt ind, kan du save dem af bagefter.

 14. Montering af de vandrette brædder

  Start med det nederste vandrette bræt og skru det fast umiddelbart over terræn. Kontrollér med vaterpasset, at det er helt vandret. Fórbor alle skruehuller, så træet ikke risikerer at flække. Benyt tre skruer per samling. Derefter monterer du det øverste bræt og til sidst det midterste. Pas på at montere brædderne præcist og helt vandret – kontrollér med vaterpasset.

 15. Brug af tvinger som ekstra hænder

  Brædderne er nemmest at fastgøre, hvis du fastholder dem med tvinger, mens du skruer dem fast. Det bedste er at montere hegnsektionerne én ad gangen, idet der altid er en vis lille risiko for forkert afsætning.

 16. Fastgørelse af de lodrette brædder på forsiden

  Begynd med det første lodrette bræt på det mest iøjnefaldende sted, f.eks. ved huset. Kontrollér med vaterpasset eller lodlinen, at brættet er i lod. Et godt hjælpemiddel er klodser med en længde på ca. 70 mm, som du anbringer mellem tilstødende brædder. Kontrollér afstanden mellem brædderne regelmæssigt, idet bræddernes bredde kan afvige en smule.

 17. Fastgørelse af de lodrette brædder på bagsiden

  Efter montering af brædderne på forsiden er turen kommet til bagsiden. Begynd i samme ende som med forsiden og afsæt ny midterlinjer på bagsiden midt mellem de allerede monterede brædder på forsiden. På den måde er midten af det første bræt på bagsiden af hegnet fastlagt. Det anbefales at afsætte samtlige midterlinjer i mellemrummene for at være helt sikker. Kontrollér derefter med vaterpasset eller lodlinen, at det hele er pænt i lod og vater og flugter.

 18. Låger

  Det kan være en fordel at anbringe en låge i hegnet. De sædvanlige dimensioner er 900 mm bredde samme og højde som hegnet. Af hensyn til øget styrke samt for at forebygge udbøjning kan det være en fordel at afstive med to diagonale brædder anbragt i en vinkel på 45° med vandret og lodret.° Stolperne til lågen opstilles på samme måde som hegnsstolperne. Du skal bruge: hængsler, slå eller lås samt skruer og møtrikker. Hvis det er nødvendigt at benytte to længere stolper til venstre og højre, så forbind dem med en tværbjælke for at modvirke kraftmomentet fra lågen.

 19. Stolpehatte

  Det kan være en fordel at udstyre stolperne med stolpehatte, så de ikke trænger nedbør ind med råd og svamp til følge. Et billigere alternativ er at sømme et stykke tagpap på foroven eller skære stolpen af i en skrå vinkel, så nedbør kan løbe af.

Bedømmelse

Bedøm denne trinvise vejledning.

Byg hegnet selv

4.2
4.2 of 5

443 i alt

 • 5
  268
 • 4
  83
 • 3
  28
 • 2
  17
 • 1
  47