Garanti

Alt SKIL-værktøj kontrolleres og testes omhyggeligt, og gennemgår herefter SKILs strenge kvalitetsstyringsprocedurer. Dette er grunden til, at SKIL kan udstede en garanti for både sit el-værktøj og sit måleværktøj. Denne garanti begrænser hverken køberens garantirettigheder, der ligger i købekontrakten med forhandleren, eller de gældende lovbestemte rettigheder.

Kvaliteten af alt SKIL værktøj kontrolleres og testes grundigt, før det afsendes. SKIL yder derfor garanti på alt SKIL elværktøj og måleværktøj. Køberens garantirettigheder i henhold til købsaftalen med leverandøren og eventuelle lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti.

Der ydes garanti på SKIL værktøj i henhold til følgende vilkår:

1. Vi yder garanti i henhold til bestemmelserne i nedenstående punkt 2-8, idet vi vederlagsfrit afhjælper alle fejl i værktøjet, som opstår inden for garantiperioden, og som beviseligt skyldes fejl i materialer eller fremstilling.

2. Garantiperioden er 24 måneder eller 12 måneder ved professionel brug eller tilsvarende. Garantiperioden påbegyndes på den dato, hvor værktøjet købes af den første køber ifølge datoen på den originale købskvittering.

3. Følgende er ikke omfattet af garantien:

  • Dele, der udsættes for almindeligt slid som følge af normal brug eller naturligt slid, samt defekter, der skyldes almindeligt slid som følge af normal brug eller normalt slid.
  • Fejl i værktøjet, der skyldes, at brugsvejledningen ikke er fulgt, forkert brug, brug under unormale forhold eller unormale betingelser for brug, overbelastning eller forkert vedligeholdelse.
  • Fejl i værktøjet, som skyldes brug af ikke-originalt SKIL tilbehør eller dele.
  • Værktøj, der er modificeret eller ændret.
  • Mindre reduktioner i den ønskede kvalitet, som ikke i væsentligt omfang ændrer værktøjets værdi og brugsegenskaber.

4. Der ydes 6 måneders garanti på beviselige materiale- eller fremstillingsfejl på batterier på trods af, at batterier er dele, som udsættes for almindeligt slid.

5. Vi afhjælper fejl, som vi anerkender falder under garantien, ved at reparere det defekte værktøj vederlagsfrit eller udskifte det (hvis muligt med en sammenlignelig model). Udskiftet værktøj og dele tilhører os.

6. Krav i henhold til garantien skal fremsendes inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj eksklusive tilbehør eller specialkasse skal indleveres sammen med den oprindelige købskvittering med angivelse af købsdato og beskrivelse af produktet til leverandører eller ét af de kundeservicecentre, som er angivet på www.skileurope.com. Delvist eller fuldt demonteret værktøj er ikke omfattet af garantien. Hvis køberen sender værktøjet til leverandøren eller et kundeservicecenter, påhviler transportomkostningerne og risikoen køberen.

7. Eventuelle krav ud over retten til at få fejlen afhjulpet som angivet i denne garanti er ikke omfattet af denne garanti.

8. Garantiperioden for værktøjet kan ikke forlænges eller fornys som følge af arbejde udført af os i henhold til denne garanti.

Ovenstående garanti gælder for værktøj, der købes og anvendes i Europa.

Denne garanti er omfattet af hollandsk lov eksklusive FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Holland

April 2017