Garanti

Alt SKIL-værktøj kontrolleres og testes omhyggeligt, og gennemgår herefter SKILs strenge kvalitetsstyringsprocedurer. Dette er grunden til, at SKIL kan udstede en garanti for både sit el-værktøj og sit måleværktøj. Denne garanti begrænser hverken køberens garantirettigheder, der ligger i købekontrakten med forhandleren, eller de gældende lovbestemte rettigheder.

Kvaliteten af alt SKIL værktøj kontrolleres og testes grundigt, før det afsendes. SKIL yder derfor garanti på alt SKIL elværktøj og måleværktøj. Køberens garantirettigheder i henhold til købsaftalen med leverandøren og eventuelle lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti.

Der ydes garanti på SKIL værktøj i henhold til følgende vilkår:

1. Vi yder garanti i henhold til bestemmelserne i nedenstående punkt 2-8, idet vi vederlagsfrit afhjælper alle fejl i værktøjet, som opstår inden for garantiperioden, og som beviseligt skyldes fejl i materialer eller fremstilling.

2a. Vi yder en registreringsfri garantiperiode.

2b. Garantiperioder for SKIL-værktøj anskaffet efter 1. februar 2019:

 • Garantiperioden udgør normalt 3 år men 1 år ved professionel brug eller tilsvarende.
 • For børsteløse ledningsfri "BRUSHLESS MOTOR"-værktøjer udgør garantiperioden normalt 5 år men 1 år ved erhvervsmæssig eller tilsvarende brug.
 • For batterier udgør garantiperioden 6 måneder.
 • For "ACTIVCELL" batterier udgør garantiperioden normalt 2 år men 6 måneder ved professionel brug eller tilsvarende.
 • For "KEEP COOL" batterier udgør garantiperioden normalt 2 år men 6 måneder ved professionel brug eller tilsvarende.

Garantiperioden løber fra købsdatoen for den første ejer dokumenteret ved den originale kvittering.

2c. Garantiperioder for SKIL-værktøj anskaffet før 1. februar 2019:

 • Garantiperioden udgør normalt 2 år men 1 år ved professionel brug eller tilsvarende.
 • For batterier udgør garantiperioden 6 måneder.

Garantiperioden løber fra købsdatoen for den første ejer dokumenteret ved den originale kvittering.

3. Følgende er ikke omfattet af garantien:

 • Dele, der udsættes for almindeligt slid som følge af normal brug eller naturligt slid, samt defekter, der skyldes almindeligt slid som følge af normal brug eller normalt slid.
 • Fejl i værktøjet, der skyldes, at brugsvejledningen ikke er fulgt, forkert brug, brug under unormale forhold eller unormale betingelser for brug, overbelastning eller forkert vedligeholdelse.
 • Fejl i værktøjet, som skyldes brug af ikke-originalt SKIL tilbehør eller dele.
 • Værktøj, der er modificeret eller ændret.
 • Mindre reduktioner i den ønskede kvalitet, som ikke i væsentligt omfang ændrer værktøjets værdi og brugsegenskaber.

4. Vi afhjælper fejl, som vi anerkender falder under garantien, ved at reparere det defekte værktøj vederlagsfrit eller udskifte det (hvis muligt med en sammenlignelig model). Udskiftet værktøj og dele tilhører os.

5. Krav i henhold til garantien skal fremsendes inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj eksklusive tilbehør eller specialkasse skal indleveres sammen med den oprindelige købskvittering med angivelse af købsdato og beskrivelse af produktet til leverandører eller ét af de kundeservicecentre, som er angivet på www.skileurope.com. Delvist eller fuldt demonteret værktøj er ikke omfattet af garantien. Hvis køberen sender værktøjet til leverandøren eller et kundeservicecenter, påhviler transportomkostningerne og risikoen køberen.

6. Eventuelle krav ud over retten til at få fejlen afhjulpet som angivet i denne garanti er ikke omfattet af denne garanti.

7. Garantiperioden for værktøjet kan ikke forlænges eller fornys som følge af arbejde udført af os i henhold til denne garanti.

8. Ovenstående garantibetingelser gælder ikke for følgende modelnumre:
1580    3005    3205    3805    5350    7242   9111
1710    3055    3410    3910    5810    7352
1851    3101    3460    4510    6705    7461
2705    3103    3510    4511    6710    7641
3000    3121    3610    4940    7241    9110
Garantibetingelserne for dette værktøj oplyses af forhandleren.

Ovenstående garanti gælder for værktøj, der købes og anvendes i Europa.

Denne garanti er omfattet af hollandsk lov eksklusive FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

Skil B.V.
Rithmeesterpark 22 A1
4838 GZ Breda
Holland

Marts 2019