Disclaimer

Juridisk rådgivning fra Skil Europe BV

© Copyright 2017

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og video samt opsætningen af dette på Skils websteder er beskyttet af copyright og andre kommercielle rettigheder. Indholdet på disse websteder må ikke kopieres, videregives, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand med kommercielt formål. Nogle af Skils websteder indeholder desuden billeder, der er omfattet af copyright ejet af tredjemand.

Varemærker

Med mindre andet er angivet, er alle varemærker på Skils websteder beskyttet i overensstemmelse med varemærkelovgivningen. Dette gælder især Skils varemærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer. De mærker og designelementer, der anvendes på vores websteder, er omfattet af Skil Europe BVs immaterialrettigheder.

Note vedrørende garanti

Dette websted er udarbejdet med stor omhu. Skil Europe BV garanterer dog ikke for nøjagtigheden af oplysningerne. Skil Europe BV fraskriver sig hermed ethvert ansvar for skader, der opstår som direkte eller indirekte følge af brug af dette websted med undtagelse af bevidst forkerte handlinger eller grov forsømmelse fra Skils side.

Note vedrørende licens

De immaterialrettigheder, som er indeholdt på Skils websted, f.eks. patenter, mærker og copyright, er beskyttet. Dette websted giver ikke tilladelse til brug af immaterialrettigheder tilhørende Skil eller tredjemand.

Juridisk note

Skil Europe BV Limited takker for besøget på dette websted og for interessen i vores produkter. Alle personlige data, der indtastes på Skils websted, gemmes, behandles og videregives om nødvendigt udelukkende til virksomheder inden for Skil Europe BV med det formål at yde en personlig service til dig, sende dig produktoplysninger eller sende dig tilbud om serviceydelser. Skil Europe BV garanterer, at dine data er omfattet af streng fortrolighed i overensstemmelse med lov om databeskyttelse.