Skils politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

SKIL sætter pris på din interesse for SKILs produkter og dit besøg på dette internetsted.

SKIL respekterer brugernes privatliv
Det ligger os stærkt på sinde at værne om dit privatliv, når vi håndterer dine personlige oplysninger, og denne beskyttelse er indbygget i Skils forretningsprocesser. Beskyttelse af oplysninger og sikkerhed er integreret i Skils politikker, og vi behandler altid personlige oplysninger under iagttagelse af lovgivningen.

Indhentning og behandling af personlige oplysninger
Når du besøger SKILs internetsted, registrerer SKILs internetserver automatisk navnet på din internetudbyder, din IP-adresse, internetstedet, hvorfra du besøger os, siden på SKILs internetsted, som du aktuelt besøger, samt dato for og varighed af dit besøg. Logningen af SKILs internetsted foretages med henblik på at foretage fejlfinding samt sikre, at SKILs internetsted er tilgængeligt, velfungerende og sikkert.

Når du besøger SKILs internetsted, behandler vi ikke dit navn eller kontaktoplysninger, medmindre du selv sender oplysningerne til os, f.eks. via SKILs kontaktformular.

Brug og videregivelse af personlige oplysninger samt formål med indhentning
SKIL vil udelukkende benytte dine personlige oplysninger til teknisk administration af internetstederne, kundeadministration, meningsmålinger og markedsføring og kun i den udstrækning, det i det enkelte tilfælde er nødvendigt. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger afhænger af omstændighederne. I mange tilfælde behandler vi dine oplysninger med din tilladelse. F.eks. hvis du afgiver oplysninger til os med et konkret formål som at abonnere på et nyhedsbrev, eller hvis du beder os kontakte dig. Hvis du har indgået eller har til hensigt at indgå en aftale med os, må vi behandle dine oplysninger med henblik på at udforme eller opfylde aftalen. I nogle tilfælde må vi behandle dine oplysninger til vores eller tredjeparts berettigede formål, f.eks. hvis vores internetsted bliver udsat for angreb eller på anden måde misbrugt.

Om nødvendigt kan dine personlige oplysninger blive videregivet til leverandører, som vi antager til at bistå os med den slags aktiviteter.

Leverandører, der har behov for at behandle dine oplysninger, skal underskrive en aftale om, at de kun må behandle dine oplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os, og at de skal træffe passende foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger om dig til tredjepart under andre omstændigheder overhovedet, medmindre du udtrykkeligt giver din tilladelse til det, eller vi er juridisk forpligtede til at gøre det.

Sikkerhed
SKIL har truffet passende foranstaltninger til at beskytte de oplysninger, vi er i besiddelse af, mod forvanskning, tab, tilintetgørelse, uvedkommende adgang samt ulovlig videregivelse. SKILs sikkerhedsprocedurer skærpes løbende, efterhånden som der bliver ny teknologi tilgængelig.

Cookies
Cookies er små tekstfiler, der kan gemmes og læses af den browser, du benytter til at gå på internettet fra den benyttede pc, smartphone eller tablet.

SKIL benytter cookies og lignende teknologier til at huske, hvad besøgende på SKILs internetsted foretrækker, og dermed optimere internetstedet. For at forenkle beskrivelsen forstås ved cookies her også lignende teknologier som trackere, pixels, webbugs og lignende.

Hvis du ikke vil tillade brug af cookies, kan du indstille din browser til at afvise cookies. Bemærk, at der på de fleste internetsteder vil være dele, der ikke fungerer korrekt, hvis du helt afviser cookies.

Du kan i stedet indstille din browser til at sende en "Spor ikke"-anmodning sammen med de oplysninger, som din browser sender. Bemærk, at SKILs internetsted ikke for nærværende er konfigureret til at respektere "Spor ikke"-anmodninger.

Accept af tredjepart-cookies
Ved din fortsatte brug af SKILs internetsted accepterer du brugen af cookies på SKILs internetsted. Helt konkret giver du tilladelse til, at vi må benytte følgende tredjepart-cookies.

Analytiske cookies

Disse cookies benyttes til statistisk analyse af brugen af vores internetsted med henblik på at forbedre internetstedet.

  • Google Analytics
  • New Relic

Cookies i forbindelse med sociale medier

Disse cookies muliggør integration af visse funktioner på sociale medier (f.eks. deling eller "synes godt om") med vores internetsted.

  • YouTube.com

Markedsføringscookies

Disse cookies muliggør automatiske beslutninger vedrørende annoncer, f.eks. hvilke annoncer der vises hvor og til hvem. Udgangspunktet kan være en profil over dine præferencer baseret på dine besøg på vores internetsted samt andre internetsteder, der benytter markedsføringscookies.

  • Google Adwords
  • Facebook pixel

Valgfrihed
Dine oplysninger vil vi benytte til at sende dig informationer om SKILs produkter og tjenester samt invitere dig til at medvirke i meningsmålinger, idet det naturligvis er helt frivilligt at medvirke i den slags kampagner. Hvis du fortryder, kan du når som helst give os besked, hvorefter vi markerer, at dine oplysninger ikke må benyttes til den slags formål.

Skils internetsteder kan indeholde links til andre internetsteder, der ikke er omfattede af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies.

Klager over behandlingen af personlige oplysninger
Du er altid velkommen til at kontakt os, hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine oplysninger. Persondataloven giver dig ligeledes mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Ændringer
Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies kan når som helst ændres uden varsel. Hvis du ønsker at holde øje med ændringer, anbefales det at besøge internetstedet regelmæssigt.        

Hvis der skulle være fejl i de personlige oplysninger, vi har registreret om dig, retter vi fejlene, så snart du gør os opmærksom på dem.

Kontakt
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller tip eller har forespørgsler eller klager vedrørende håndteringen af dine personlige oplysninger eller SKILs brug af cookies, kan du kontakte os her.